โปรแกรมบัญชี แหล่งรวมโปรแกรมเกี่ยวกับงานบัญชี
   
   
 

ศูนย์รวมโปรแรมบัญชีแห่งใหม่

              ที่มีการรวบรวมซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีไว้มากมาย
พร้อมทั้งรายละเอียดครถ้วน อยากรู้เรื่องโปรแกรมบัญชี ต้องการหาโปรแกรมบัญชีไว้ใช้ หรือต้องการที่จะเปลี่ยน โปรแกรมบัญชีตัวใหม่ นึกถึงเราที่นี้ www.programbunchee.org เรามีให้ทุกโปรแกรม ทุกข้อมูล ทุกรายละเอียด

   
 
 

Module จัดซื้อ และพัสดุ (PO)

Module ขาย (SO)

Module ลูกหนี้  (AR)

Module เจ้าหนี้ (AP)

Module Stock  และสินค้าคงคลัง (IC)

Module ต้นทุนการผลิต และงบประมาณโครงการ (CJ)

Module สินทรัพย์ (FA)

Module การเงิน  (FN)

Module บัญชีแยกประเภท (GL)

Module  บริหารทรัพยากรบุคคล และเงินเดือน (HR)

Module  การยื่นภาษี (ER)

   

กรมสรรพากร

กระทรวงพาณิชย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

กรมสรรพสามิต

SME Bank

 
 
 
 
   

เลือก โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp หรือ ระบบบัญชี ก่อนซื้อ

 เลือกบริษัทที่ไม่มั่นคง เลิกกิจการแล้วไม่มีใครบริการหลังการขาย
สถานที่ติดต่อไม่สะดวก ก่อนซื้อไม่เคยเข้าไปบริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์
  เลือกบริษัทที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีที่จะคอยให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์
  เลือกโปรแกรมที่ใช้ Database ไม่ดีพอ (เปรียบเหมือนฐานรากของอาคาร)
  เลือกโปรแกรมที่ไม่สามารถ Modification ให้ท่านได้ ท่านทราบได้อย่างไรว่าความต้องการของท่านมีเพียงเท่านี้
  ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ในอนาคต
  ไม่มีคำแนะนำในการเลือกซื้อ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ให้เหมาะสมกับ Hardware
  ผู้พัฒนาและจำหน่ายไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี
  คำนึงถึงโปรแกรมราคาถูกอย่างเดียว ลืมคำนึงถึงคุณภาพซอฟท์แวร์และการบริการหลังการขาย "โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpดีต้องมุ่งเน้นทางด้านการบริการเป็นหลัก"
  เลือกบริษัทที่ไม่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์ล้าสมัย ระบบบัญชีของเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้รวดเร็วเท่ากับคู่แข่งขัน
Report ที่ได้ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร โดยเฉพาะ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ที่เป็น Package เพราะบางครั้งผู้บริหารลืมให้ความสำคัญกับข้อมูลบางส่วน ดูรายละเอียดไม่คลอบคุมทั้งหมด
  ไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้งานจริง ก่อนตัดสินใจซื้อท่านควรจะได้ทดลองใช้งานจริงก่อน
  เลือกโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpใช้งานยาก ซอฟท์แวร์บางตัวคุณสมบัติอาจจะครบถ้วน แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ ต้องง่ายในการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง อย่าลืมว่าเรานำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ข้อมูลต้องตอบสนองต่อธุรกิจ
  หลงเชื่อในโฆษณา เราถามอะไรเขาจะตอบว่าได้หมด ฝ่ายขายไม่มีจรรยาบรรณ ฝ่ายขายควรนำเสนอสิ่งที่ดี ที่มีอยู่ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ เป็นหลัก ไม่ควรที่จะเน้นการขายให้ได้เพียงอย่างเดียว
  เลือกบริษัทที่ไม่มีทีมบริการหลังการขาย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริการหลังการขาย เพราะธุรกิจของคุณจะต้องใฃ้ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ไปอีกนานตราบที่ธุรกิจของคุณต้องดำเนินต่อไป บริษัทที่ขายซอฟท์แวร์อาจบอกท่านว่า ไม่รู้เรื่องบัญชีก็ยังใช้งานได้ ท่านเคยคิดไหมว่าทำไมบริษัทใหญ่ ๆ ถึงเลือกโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpมีคุณภาพพร้อมบริการ แม้เขาจะมีฝ่ายบัญชีที่มีความสามารถ ฝ่าย IT ประจำบริษัทเพราะงาน โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp คือ งานบริการหลังการขาย
  ไม่สามารถรองรับธุรกิจในอนาคต เช่น E- Commerce โปรแกรม DOS ไม่สามารถรองรับได้แน่นอน ส่วนระบบอื่น ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย

Hot Program
*บริการที่เยี่ยม ดูแลอบรมถึงสถานที่ด้วยต้นแบบ
มาตฐามของบัญชีตามระบบสรรพากรสามารถ
ออกแบบแบบฟอร์มเอกสารเช่นใบเสร็จรับเงิน
ได้อย่างอิสระ อย่างไม่มีขอบเขต
   
ประสบการณ์ การ Implement

ด้วยวิธีการอบรมที่สั่งสมมานานปีเราเข้าใจอย่างลึกซึ้ง กับการ สอนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ขั้นตอนกระบวนการ อันกระชับ กลวิธี ให้ User จดจำได้ ในเวลาอันสั้น.

   
โปรแกรมบัญชีระดับคุณภาพ
     รอง รับเชื่อมโยงถึงระบบ ERP(EntERPrise Resources Planning) และ ระบบ MRP(Menufactory Resource Planing) แถม อีก เราเชื่อ ได้อีก ทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) หรือกับ SCM (Supply Chain Management)
   
ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ


Email: Sales@qkoffice.com
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการปรึกษาและ ดูตัวอย่างของระบบบัญชี.

 
  แหล่งรวบรวมโปรแกรมมืออาชีพ
  MRP(Menufactory Resource Planing) แถม อีก เราเชื่อ ได้อีก ทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) หรือกับ SCM (Supply Chain Management) โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
   
  เรียนภาษาจีนออนไลน์ fax on net . com บริการส่งแฟกซ์บนอินเตอร์เน็ต นักบิน.com : ฟรี  ติวนักบิน นักบินการบินไทย ติดแน่นอนทุกสายการบิน รับรองผลโดย อ.ช้าง นักบินมืออาชีพ ติวแอร์ดอทคอม ติวแอร์สถาบันภาษาและฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แหล่งรวบรวมโปรแกรมมืออาชีพ แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน หางานง่ายๆที่นี่ ข้อมูลสุขภาพ
 
Copyright © 2005 Programbunchee.org, Inc. All Rights Reserved